ទីបំផុតយើងបានរកឃើញពីរក្រុមដែលនិងមកប្រកួតដណ្តើមពានរង្វាន់ដ៍ធំប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប នោះគឺក្រុមមកពីអេសស្ប៉ាញ អធិរាជស រៀលម៉ាទ្រីត និង ដកម៉ាន់ មកពីឥន្រ្ទីដែកអាល្លឺម៉ង់។

ខាងក្រោមជាប្រវត្តិដែរពួកគេធ្លាប់ជួបគ្នាកន្លងមក៖

Record Table from 1997 to 2018 that Real Madrid again Dortmund

មើលតាមតារាង អធិរាជ្យស បានយកឈ្នះ ដកម៉ាន់ចំនួន ៦​ លើក​ ចាញ់ ៣ លើក ស្មើរ ៥ លើក ដូចនេះ ដកម៉ាន់ឈ្នះ រៀលម៉ាទ្រីតបានតែ ៣ លើកប៉ុណ្ណោះ។ រងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅកាលប្រកួតផ្តាច់ព្រត្រ័ នាពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ២ មិថុនា ២០២៤ ទាំងអស់គ្នា ដោយការប្រកួតនៅទឹកដីកណ្តាលនាប្រទេស អង់គ្លេស ទីក្រុងឡុងដ៍។

By SAME